w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach do
realizacji projektu