W sprawie:
skargi Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Pekaes S.A w Słubicach na bezczynność Burmistrza Słubic

Data uchwały:
2012-06-28

Numer uchwały:
XXVII/217/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia