W sprawie:
zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

Data uchwały:
2012-06-28

Numer uchwały:
XXVII/211/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.