W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic za rok 2011

Data uchwały:
2012-06-28

Numer uchwały:
XXVII/206/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia