W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2011

Data uchwały:
2012-06-28

Numer uchwały:
XXVII/205/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia