w sprawie przekazania do administracji mieniem komunalnym lokalu użytkowego.