w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego