w sprawie zmiany danych w ewidencji środków trwałych