w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy
Słubice, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego