W sprawie:
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta Słubice.

Data uchwały:
2012-04-26

Numer uchwały:
XXIV/197/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia