W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia.

Data uchwały:
2012-04-26

Numer uchwały:
XXIV/191/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dnierm podjęcia