w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice,
przeznaczonych do dzierżawy na czas nie określony