w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób gminy Słubice,
przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.