w sprawie opracowania procesu przygotowania aktów normatywnych organów gminy oraz sposobu ich realizacji.