w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej
do sprzedaży w kolejnym przetargu