w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice
przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, na poprawę zagospodarowania
nieruchomości przyległej.