W sprawie:
uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach

Data uchwały:
2012-03-29

Numer uchwały:
XXIII/187/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego