W sprawie:
przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, dla Gminy Słubice na rok 2012".

Data uchwały:
2012-03-29

Numer uchwały:
XXIII/186/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego