W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad w zakresie obrotu nieruchomościami

Data uchwały:
2012-03-29

Numer uchwały:
XXIII/185/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego