W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych

Data uchwały:
2012-03-29

Numer uchwały:
XXIII/184/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia