W sprawie:
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Data uchwały:
2012-03-29

Numer uchwały:
XXIII/182/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała Nr XXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2012 r. po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego