w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Słubice,
przeznaczonych do oddania w najem na okres do 4 lat.