w sprawie przeznaczenia do odpłatnego zbycia udziału stanowiącego własność Gminy Słubice
w lokalu mieszkalnym, powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i ułamkowej
części gruntu oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów i wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty.