w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Słubice,
przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą
ułamkowej części gruntu oraz w sprawie udzielenia bonifikaty.