w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Uwaga!

Załącznik do zarządzenia znajduje się w sekcji "Załczniki" programu AcrobatReader