w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2012 r.