zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej.