w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym.