W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 – 2026.

Data uchwały:
2012-01-12

Numer uchwały:
XXI/163/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia