w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2012 z dnia 11 stycznia 25 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.