w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach do podpisania umowy