W sprawie:
wyrażenia opinii o pomocy udzielanej Stowarzyszeniu Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach „Odra”

Data uchwały:
2011-12-29

Numer uchwały:
XX/156/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia