w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.