w sprawie przeznaczenia do odpłatnego zbycia udziału stanowiącego własność Gminy Słubice

w lokalu mieszkalnym, powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i ułamkowej

części gruntu oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów i wyrażenia

zgody na udzielenie bonifikaty.