w sprawie przeznaczenia do odpłatnego zbycia udziału stanowiącego własność Gminy Słubice

w pomieszczeniach mieszkalnych, powstałych w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej

i ułamkowej części gruntu oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów

i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.