w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 336/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego położonego w Słubicach przy ul. Paderewskiego 27/9.