w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego położonego w Słubicach przy ul. Paderewskiego 27/9.