zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany umów ustanowienia odrębnej własności lokali, ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży         w formie bezprzetargowej, ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej, zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej i ustanowienie odrębnej własności lokali.