w sprawie: upoważnienia dla Dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach