w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.