W sprawie:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
XVIII/145/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku