W sprawie:
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2012.

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
XVIII/143/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012r