W sprawie:
uchwalenia „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 - 2015” będących w posiadaniu Zakładu Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
XVIII/142/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r.