W sprawie:
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
XVIII/141/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku