W sprawie:
określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
XVIII/140/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku