W sprawie:
określenia stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
XVIII/139/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwałą nr XXXIV/253/2012