W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011 – 2026

Data uchwały:
2011-11-14

Numer uchwały:
XVII/135/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia