w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Samorządowego w Słubicach do zaciągania zobowiązań i dysponowania mieniem jednostki