w sprawie obniżenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego zasób gminy Słubice.