w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Słubice.